مسئولیت بیمه باربری

باربری سپند بار به عنوان برترین باربری تهران به صورت شبانه روزی در خدمت شماست. برای مشاوره با ما تماس بگیرید!

مطالب پیشنهادی

آخرین نظرات

مسئولیت بیمه باربری چیست

مسئولیت بیمه باربری

مسئولیت بیمه باربری چند نوع می باشد:

تمامی اسباب و اثاثیه هایی که به وسیله ی شرکت های باربری جا به جا می شوند تحت پوشش دو نوع بیمه باربری هستند که به صورت زیر است:

 • نوع اول بیمه شامل بیمه نامه هایی می باشد که در آن مالکین کالاها بیمه گذار بوده و مالکین می توانند همان اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و بیمه باربری که آن ها انجام می دهند در حوزه ی بیمه اموال است.
 • نوع دوم از بیمه شامل بیمه هایی هستند که در آن بیمه گذارها شرکت های باربری و حمل و نقل هستند و بیمه باربری که انجام می دهند در زمره ی بیمه های مسئولیت محسوب می شوند.

بیمه اتوبار

بررسی نوع اول بیمه نامه باربری داخلی:

نوع دیگر بیمه باربری, بیمه نامه ی باربری داخلی است که مالکین محموله ها برای ضمانت سالم رسیدن لوازم و وسایل خود به مقصد آن را تهیه و در باربری خود لحاظ می کنند, البته برخی موارد نیز می تواند در صورت تمایل بیمه گذار تحت پوشش دهد مانند خطرات اصلی و یا خطرات فرعی که خطرات اصلی می تواند مانند حادثه های غیر منتظره مثل تصادف و واژگونی و آتش سوزی و یا  سقوط ماشین باربری باشد. و خطرات فرعی نیز شامل به سرقت رفتن ماشین باربری و یا کالاهای داخلی آن است و همچنین خسارت هایی که می تواند ناشی از تخلیه و یا بارگیری باشد و یا خسارت های ناشی از آب دیدگی محموله و خسارت هایی که ناشی از پرت شدن کالا از روی ماشین باربری و وسایل مورد حمل نیز باشد و دیگر خطر فرعی شامل غرق شدن کالا ها و محموله ها به هنگام حمل دریایی کالا ما بین بنادر و یا جزیره های ایرانی با کشتی های باربری و طبقه بندی شده است که این خطرات در صورت تمایل بیمه گذار که همان مالک محموله است به بیمه نامه اصلی پیوست داده می شود. این موضوع نیز در مورد مسئولیت بیمه باربری شایان به ذکر است که هر اندازه که خطر تحت پوشش داده شده زیاد باشد حق بیمه ای که باید به وسیله ی بیمه گذار پرداخت شود زیاد تر شده و افزایش می یابد.

بررسی خسارت های بیمه باربری نوع اول که تحت پوشش قرار نمی گیرد:

به صورت کلی می توان مدت زمان اعتبار بیمه باربری را از شروع زمان بارگیری محموله به وسیله ی ماشین های باربری آغاز کرد و تا 8 روز بعد که کالای حمل شده به انبار و مقصد می رسد و به شخص گیرنده و بیمه گذار تحویل داده می شود به اتمام رسید. در همین راستا این موضوع نیز خارج از قاعده نبوده که هر اندازه کالا از وقت تعیین شده زودتر به محل مورد نظر برسد و سلامت محموله از طرف شخص گیرنده تائید شود بیمه باربری از زمان خود زودتر به پایان می رسد. برخی خسارت هایی که در بیمه باربری داخلی بیرون از تحت تعهد بوده و تحت پوشش قرار نمی گیرد به شرح زیر است:

 1. خود سوزی محموله
 2. کم شدن کالا و کسری آن در صورتی که این کسری به صورت مستقیم ناشی از خطرهای تحت پوشش حادثه نباشد.
 3. کاهش ارزش مالی کالا به دلیل نقص جفت و ناقص شدن سرویس آن
 4. کم شدن وزن معمولی و یا متعارف کالا
 5. به بسته بندی و برچسب محموله خسارت وارد شود به جزء این که اصل کالا دچار خسارت واقع شود.
 6. خسارت های ناشی از برخی اتفاقات که کاملا غیر منتظره هستند مانند شورش و یا جنگ
 7. خسارت هایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به وسیله ی انفجارهای هسته ای باشد
 8. خسارت هایی که ناشی از هر نوع تغییر مسیر ماشین باربری به صورت عادی و معمولی باشد
 9. خسارت هایی که ناشی از برخورد مستقیم کالا با جسم های خارجی بوده و یا افتادن بار از روی ماشین باربری و وسیله ی حمل کالا که این ماده را می توان به وسیله ی پرداختن حق بیمه ی اضافی توسط شخص بیمه گذار تحت پوشش داد.

بیمه های باربری در تهران

تفاوت بیمه باربری با بیمه ی متصدیان در چیست:

مطابق با تمامی موارد ذکر شده تا الان و در مورد قانون های مشخص و مخصوصی که هر شرکت بیمه گری در ارتباط با بیمه ی انواع محموله ها دارد ممکن است که برخی موارد خارج از تعهدات شرکت بیمه گر بوده که در رابطه با این موضوع و نقطه ی تمایز بیمه باربری با بیمه متصدیان باربری برای شما مطالبی را آماده کرده ایم که به شرح زیر است:

بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خطرات مورد حمایت آن:

در این نوع بیمه ی باربری بایستی شرکت های حمل و نقل و باربری برای بیمه کردن کالاهایی که قصد جابجایی آن ها را دارند پیش قدم شده و برای تضمین نمودن به سلامت رسیدن آن ها به محل مورد نظر اقدام به این کار می نماید و در این نوع بیمه باربری مالکین کالا ها دخالتی در انواع بیمه نداشته و به وسیله ی متصدیان باربری انجام می پذیرد. خطراتی که بیمه نامه تحت پوشش خود قرار می دهد به شرح زیر است:

 • تصادف و واژگونی وسیله ی حمل کالا
 • برخورد محموله به اشیاء ثابت
 • خسارت هایی که به دلیل پرت شدن محموله از روی ماشین رخ می دهد.
 • وقوع برخی اتفاقات غیر منتظره مثل آتش سوزی و واژگونی و حادثه های طبیعی
 • دزدیده شدم ماشین باربری با وسایل و کالاهای مورد حمل آن.

بیمه گر در این نوع بیمه نامه متحمل 20% از تعهدات خود برای جبران هزینه های زیر می شود که به صورت زیر است:

 • هزینه های ضروری برای نجات محموله از خسارت و یا برای جلوگیری از بیشتر شدن خسارت وارد شده برای کالای مورد حمل که پس از بروز حادثه ی که جبران خسارت آن به عهده ی شرکت بیمه گر باشد.
 • تمامی هزینه های دادرسی و دفاع از بیمه گذار در رابطه با خطرهای بیمه شده که مورد ثبت مرجع های قضایی باشد.

زمان شروع و اتمام تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت متصدیان باربری به این صورت است که زمان شروع این بیمه با بارگیری محموله از محل مورد نظر آغاز شده و بعد از رسیدن محموله به محل تعیین شده و اتمام تخلیه ی بار تمام می شود و همه ی تعهدات موجود در بیمه نامه باطل می شود.

مسئولیت بیمه باربری

خسارت هایی که از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری خارج می باشد چیست:

خسارت هایی که از تعهدات بیمه گر در بیمه نامه باربری به وسیله ی مسئولیت متصدیان می باشد به شرح زیر است:

 1. هر کاری که برای ایجاد خسارت به محموله باشد مثل خیانت در امانت و یا جعل اسناد
 2. تمامی حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان و آتشفشان و زلزله
 3. در صورت بروز شورش و یا اعتصاب و ضبط و مصادره ی اموال و جنگ و بلوا
 4. در صورت هرگونه تشعشعات رادیواکتیو و با هسته ای
 5. در صورت بروز هرگونه خودسوزی محموله مثل سوختن مواد شیمیایی که جزء نقص داخلی محموله به حساب می آید.
 6. در صورت حمل کالاهای نامتعارف و قاچاق
 7. بروز هر نوع خسارتی که به صورت غیر مستقیم بر روی محموله رخ دهد مثل کم شدن ارزش مالی کالا
 8. خسارت هایی ناشی به هنگام تخلیه و یا بارگیری
 9. در صورت اثبات عدم صلاحیت راننده ها جهت رانندگی ماشین باربری
 10. ریزش و روندگی و آبدیدگی محموله در صورتی که تحت پوشش بیمه نامه قرار بگیرد.
 11. کم شدن عادی وزن کالا
 12. دزدیده شدن بخشی از محموله و بروز هرگونه سرقت به دلیل خیانت در امانت
 13. نبود محموله
 14. خسارت های وارد شده به بسته بندی و علائم استاندارد محموله های قابل حمل
 15. ایجاد تغییر بر روی وسایل قابل حمل در صورت رضایت قبلی شخص بیمه گر

مسئولیت بیمه باربری در تهران

البته بیمه نامه باربری داخلی دارای برخی مزایا نسبت به بیمه نامه ی مسئولیت متصدیان برای مالکین محموله دارد که به صورت مختصر به بررسی آن ها می پردازیم, در بیمه باربری بیمه گذار همان مالکین کالا ها بوده که محموله ی خود را بیمه کرده اند. در بیمه باربری داخلی به هنگام بروز خسارت شخص بیمه گر به راحتی می تواند حق جانشینی را به شرکت های حمل و نقل برای جبران خسارت های وارد شده را اعمال نمایند ولی در بیمه نامه ی مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی این مورد تنها در صورت بروز مشکل به وسیله ی مسبب حادثه اعمال می شود.

باربری سپند بار به صورت شبانه روزی و هفت روز هفته در امور جابجایی و حمل اثاثیه منزل به صورت شبانه روزی آماده است خدمات باربری را به شما ساکنین استان تهران ارائه دهد

قرارداد بیمه باربری داخلی به صورت مستقیم در بین مالکین محموله و مراکز بیمه می باشد, مذاکرات این نوع قراردادها  به صورت رودررو بوده و همین مورد به عنوان عامل اصلی برای اجرای بهتر قوانین قرارداد و محافظت از منفعت های بیمه گر و بیمه گذار به حساب می آید. ولی قراردادهای بیمه نامه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل, مالکین محموله نقشی در انتخاب بیمه گر نداشته و جهت جبران خسارت ها باید با مراجعه به متصدیان شرکت باربری اقدام به دریافت پاسخ گویی از مراکز بیمه نمایند که انجام این مراحل ممکن است تا اندازه ی زیادی امکان دسترسی مالکین محموله را به حق و حقوق خود با مشکل مواجه می کند.

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
got to up

شماره های تماس